Ulogujete se kako biste bili bliži širokoj ponudi oglasa. Kliknite ovde ako nemate nalog.

Polisa o poštovanju privatnosti


Polisa o poštovanju privatnosti

Kada koristite www.stomatoloskioglasi.com, može se dogoditi da nam poverite svoje lične podatke (podatke o ličnosti) na obradu ili čuvanje. Svako prikupljanje, obradu i čuvanje Vaših podataka uradićemo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i novom evropskom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti, poznatom pod imenom GDPR (General Data Protection Regulation).

Vaša privatnost je važna. Zato Vam savetujemo da pažljivo pročitate ovaj tekst i informišete se.

Koje tipove ličnih podataka prikupljamo

Kako bismo Vam pružali usluge u skladu sa Pravilima i uslovima korišćenja www.stomatoloskioglasi.com, kao i obezbedili udobno i bezbedno korišćenje www.stomatoloskioglasi.com, prikupljamo tri osnovna tipa podataka.

Podaci koje nam direktno ostavite

Ovo su podaci koje nam ostavljate kada kreirate korisnički nalog na www.stomatoloskioglasi.com i kada postavljate oglas na www.stomatoloskioglasi.com. Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke poput: imena i prezimena, e-mail adrese i broja telefona, te opisa i fotografija predmeta koji želite da prodate.

Podaci koje prikupljamo Vašim korišćenjem www.stomatoloskioglasi.com

Podaci o načinu na koji koristite www.stomatoloskioglasi.com

Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke o tome koje ste sve oglase postavili na www.stomatoloskioglasi.com, koje ste ključne reči koristili za pretraživanje oglasa, koje ste oglase promovisali putem usluga za promocije oglasa, te koje ste druge korisnike www.stomatoloskioglasi.com kontaktirali putem sistema za razmenu poruka unutar www.stomatoloskioglasi.com. Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi tekstualne konverzacije sa drugim korisnicima koje ste realizovali putem sistema za razmenu poruka unutar www.stomatoloskioglasi.com, kao i tekstualne konverzacije sa administracijom www.stomatoloskioglasi.com realizovane putem kontakt forme. Takođe, možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke o ocenama koje ste dali drugim korisnicima www.stomatoloskioglasi.com, podatke o korisnicima koje ste dodali u Adresar unutar www.stomatoloskioglasi.com, te podatke o oglasima koje ste dodali na listu oglasa koje pratite.

Podaci o Vašim uređajima

Tokom korišćenja www.stomatoloskioglasi.com, možemo prikupiti i obraditi podatke o uređajima sa kojih pristupate www.stomatoloskioglasi.com. Ovi podaci mogu uključiti marku i tip uređaja, operativni sistem i njegovu verziju, jedinstvene oznake uređaja, te podatke o internet mreži sa koje pristupate www.stomatoloskioglasi.com.

Podaci o Vašoj lokaciji

Tokom korišćenja www.stomatoloskioglasi.com, možemo prikupiti i obraditi podatke o Vašoj lokaciji, putem tehnologija kakve su IP adresa ili GPS senzor Vašeg mobilnog telefona.

Cookie-ji i druge slične tehnologije

Kada pristupate www.stomatoloskioglasi.com, možemo iskoristiti tehnologiju Cookie-ja i druge slične tehnologije da bismo identifikovali Vaš internet pretraživač, odnosno da bismo Vam prikazali reklame. Korišćenje www.stomatoloskioglasi.com može rezultovati automatskim čuvanjem određenih podataka na Vašem uređaju, poput Cookie-ja i aplikativnih cache podataka potrebnih za komfornije korišćenje www.stomatoloskioglasi.com.

Podaci koje nam ostavite prilikom plaćanja usluga promocija oglasa

Kada koristite plaćene usluge promocija oglasa na www.stomatoloskioglasi.com, možemo sačuvati podatke o Vašim uplatama ka www.stomatoloskioglasi.com, kao što su referenca transakcije, naziv Vaše banke, broj tekućeg računa i slično. Ako koristite plaćanje putem SMS poruka, možemo sačuvati Vaš broj telefona.

U koje svrhe prikupljamo Vaše lične podatke

www.stomatoloskioglasi.com Vaše lične podatke može prikupljati i obrađivati u različite svrhe. Sve u daljem tekstu pomenute svrhe su naša zakonska obaveza (npr. identifikacija) ili ugovorna obaveza ka korisnicima, proistekla iz Pravila i uslova korišćenja www.stomatoloskioglasi.com (koja regulušu pružanje željenih usluga informacionog društva korisnicima i ostvarivanje naših legitimnih interesa).

Identifikacija korisnika

Identifikacija korisnika www.stomatoloskioglasi.com u smislu korisničkog naloga potrebna je zarad obezbeđivanja nesmetanog funkcionisanja određenih funkcija www.stomatoloskioglasi.com, poput postavljanja oglasa i konverzacija sa drugim korisnicima putem sistema za razmenu poruka unutar www.stomatoloskioglasi.com. U našem slučaju, identifikacija podrazumeva prikupljanje podataka o IP adresi korisnika, što je zakonska obaveza po članu 16. Zakona o elektronskoj trgovini. U slučaju da se korišćenjem www.stomatoloskioglasi.com izvrši krivično delo, identifikacija korisnika štiti oštećenu stranu, pomaže izvršnim državnim organima u identifikaciji počinioca, odnosno može pomoći u rešavanju građanskih sporova.

Pružanje usluga informacionog društva (emitovanje i arhiviranje oglasa, kontakt sa drugim korisnicima)

Prikupljanje podataka o predmetima koji se oglašavaju na www.stomatoloskioglasi.com, na primer opisa i fotografija predmeta, potrebno je zarad nesmetanog funkcionasanja www.stomatoloskioglasi.com i postojanja elementarnih uslova za pružanje osnovne usluge koju www.stomatoloskioglasi.com nudi korisnicima.

Kako bi osnovna usluga koju www.stomatoloskioglasi.com nudi svojim korisnicima bila kvalitetna i besplatna, potrebno je prikupljanje podataka koji omogućavaju rad svih funkcija www.stomatoloskioglasi.com, npr. postavljanja i pretrage oglasa, konverzacija sa drugim korisnicima putem sistema za razmenu poruka unutar www.stomatoloskioglasi.com, automatskog pamćenja lozinke za www.stomatoloskioglasi.com korisnički nalog u Vašem internet pretraživaču, itd. Budući da je osnovna usluga koju nudi svojim korisnicima besplatna, www.stomatoloskioglasi.com prihoduje od reklama koje prikazuje korisnicima, a za čije prikazivanje se mogu koristiti podaci o lokaciji korisnika, kao i Cookie-ji i druge srodne tehnologije koje pomažu u identifikaciji internet pretraživača korisnika.

Kako koristimo Vaše lične podatke

www.stomatoloskioglasi.com podatke o ličnosti prikuplja i obrađuje isključivo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, a u cilju pružanja usluga informacionog društva, zaštite sopstvenih legitimnih (poslovnih) interesa, poboljšanja svojih usluga i korisničkog iskustva, zaštite interesa svojih korisnika, očuvanja bezbednosti korisnika, te očuvanja javnog interesa i javne bezbednosti.

Primera radi, podaci o predmetu koji oglašavate preko www.stomatoloskioglasi.com nam pomažu da sprečimo objavljivanje neprimerenog i eksplicitnog sadržaja, odnosno da sprečimo oglašavanje nezakonite robe i usluga. Podaci iz tekstualnih konverzacija sa administracijom www.stomatoloskioglasi.com koje ste realizovali putem kontakt forme, pomažu nam da uvedemo nove i poboljšamo postojeće funkcionalnosti.

Tekstualne konverzacije sa drugim korisnicima koje ste realizovali putem sistema za razmenu poruka unutar www.stomatoloskioglasi.com nam pomažu da sprečimo izvršenje krivičnih dela korišćenjem www.stomatoloskioglasi.com, da pomognemo državnim organima u identifikaciji počinioca krivičnih dela, odnosno mogu pomoći u rešavanju građanskih sporova. Vaše identifikacione podatke možemo dostaviti nadležnom državnom organu samo po ispravno formulisanom nalogu.

U određenim slučajevima koji proističu iz Pravila i uslova korišćenja www.stomatoloskioglasi.com, može doći do automatskog donošenja odluka na osnovu Vaših podataka, odnosno automatske obrade podataka. Primera radi, ukoliko korisnik postavlja veliki broj oglasa odjednom, postavlja oglase neprimerene sadržine, postavlja oglase u pogrešnu kategoriju i grupu, odnosno porukama ili na drugi način uznemirava druge korisnike, bezbednosni softverski mehanizmi mogu automatski blokirati njegov korisnički nalog, premestiti njegov oglas u odgovarajuću kategoriju i grupu, ili preduzeti neku drugu meru.

Vaše lične podatke www.stomatoloskioglasi.com čuva u bazama i na serverima zaštićenim savremenim bezbednostim tehnologijama, poput AES enkripcije podataka na serveru i SSL enkripcije komunikacije Vašeg internet pretraživača sa serverima. Pristup Vašim podacima i njhovu obradu poveravamo isključivo našim zaposlenima koji su prošli adekvatnu obuku. www.stomatoloskioglasi.com kontinuirano sprovodi mere zaštite bezbednosti Vaših ličnih podataka, koje obuhvataju savremene radne procese, korišćenje savremenih bezbednosnih tehnologija, te mere fizičke bezbednosti servera i druge opreme.

Podatke čuvamo u trajanju koje je neophodno da obezbedi nesmetano pružanje usluga korisnicima, tj. izvršenje naše ugovorne obaveze iz Pravila i uslova korišćenja www.stomatoloskioglasi.com. Konkretno, Vaše lične podatke čuvaćemo sve dok ste registrovani korisnik www.stomatoloskioglasi.com, odnosno dok nam ne podnesete zahtev za brisanje Vašeg korisničkog naloga i ličnih podataka. Nakon podnošenja ovakvog zahteva, imamo zakonsku obavezu da određene podatke, na primer identifikaciju, čuvamo 30 dana pre konačnog brisanja.

Za prikupljanje i obradu bilo kojih podataka u bilo koju svrhu koja nije obrađena ovom polisom, www.stomatoloskioglasi.com će obavezno tražiti Vaš izričiti pristanak, odnosno postupati u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

U kojim slučajevima možemo podeliti Vaše lične podatke sa trećim licima

www.stomatoloskioglasi.com može podeliti Vaše identifikacione podatke sa trećim licima u slučajevima:

  • Vašeg izričitog pristanka, na primer u slučaju da želite da iskoristite ponudu partnerske kompanije.
  • Po ispravno formulisanom nalogu nadležnog državnog organa.
  • Kada je to neophodno radi ispunjenja naše ugovorne obaveze ka Vama, odnosno radi poštovanja Pravila i uslova korišćenja www.stomatoloskioglasi.com.
  • Kompanije od kojih prikupljamo javno dostupne podatke i e-mail adrese prilikom social logina (kreiranja korisničkih naloga i korisničkog logovanja preko društvenih mreža) i sa kojima navedene i slične podatke i e-mail adrese delimo, poput kompanija Facebook iz SAD, Apple iz SAD, Google iz SAD i Googleovih podružnica širom sveta.

Može se dogoditi da određene podatke, u depersonalizovanoj formi koja garantuje apsolutnu anonimnost, tj. garantuje da nije moguća Vaša lična identifikacija, podelimo sa partnerima poput marketinških agencija i oglašivača, ili sa generalnom javnošću. Primera radi, možemo javno objaviti istraživanja tržišta, te izveštaje o trendovima korišćenja naših usluga ili generalnim trendovima trgovine preko Interneta.

Kakva su Vaša prava u vezi sa ličnim podacima koje prikupljamo

U svakom trenutku, imate pravo na uvid u sve Vaše lične podatke koje smo prikupili, kao i pravo da zatražite da Vam dostavimo sve Vaše lične podatke koje čuvamo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

U svakom trenutku, imate pravo da izmenite Vaše podatke koji su netačni, kao i da povučete saglasnost koju ste prethodno dali za obradu vaših podataka. Takođe, u svakom trenutku imate pravo da podnesete zahtev za brisanje Vaših ličnih podataka. Ograničenja od ovog prava postoje u slučajevima kada izmena ili brisanje Vaših podataka mogu da dovedu do sprečavanja istrage, otkrivanja ili gonjenja krivičnih dela, kao i do sprečavanja ostvarivanja potraživanja u građanskim sporovima.

U svakom trenutku, imate pravo na pristup informacijama o svim svrhama prikupljanja i obrade podataka na www.stomatoloskioglasi.com (ova polisa).

U slučaju da dođe do povrede Vaših podataka koja može da predstavlja rizik po Vas, imate pravo da o tome budete obavešteni bez odlaganja.

U slučaju da smatrate da je neko od Vaših prava ugroženo, možete podneti pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije.

Ukoliko ste registrovani korisnik www.stomatoloskioglasi.com, pristup svojim podacima možete imati putem opcije “Moji podaci” koja se nalazi u “Moj profil” meniju na www.stomatoloskioglasi.com (da biste pristupili ovoj opciji, potrebno je da se ulogujete na svoj www.stomatoloskioglasi.com korisnički nalog).

Zahtev da Vam dostavimo sve Vaše lične podatke koje čuvamo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, možete podneti putem opcije “Moji podaci” koja se nalazi u “Moj profil” meniju na www.stomatoloskioglasi.com (da biste pristupili ovoj opciji, potrebno je da se ulogujete na svoj www.stomatoloskioglasi.com korisnički nalog).

Šta se dešava u slučaju promene ove polise

Ova polisa je podložna promenama. U slučaju značajnih izmena, www.stomatoloskioglasi.com će sve korisnike obavestiti o izmenama na aktivan način, na primer putem e-maila ili jasno uočljivih obaveštenja. U slučaju da bilo koje buduće promene ove polise budu podrazumevale umanjenje Vaših prava, tražićemo od Vas izričiti pristanak za nastavak korišćenja www.stomatoloskioglasi.com. U slučaju promena ove polise, sve ranije verzije biće javno dostupne u arhivi.