Ulogujete se kako biste bili bliži širokoj ponudi oglasa. Kliknite ovde ako nemate nalog.

Pravila i uslovi korišćenja


Terms & Conditions

Pravila i uslovi korišćenja www.stomatoloskioglasi.com (Datum poslednje izmene: 20.10.2020. godine)

Ova Pravila i uslovi imaju svojstvo Ugovora između:

 1. Web sajt www.stomatoloskioglasi.com i
 2. Svakog pojedinačnog korisnika internet portala www.stomatoloskioglasi.com (u daljem tekstu Korisnik usluga) (u daljem tekstu zajedno označeni kao Ugovorne strane)

Dobrovoljnim korišćenjem bilo kojeg segmenta www.stomatoloskioglasi.com na bilo koji način, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa tekstom ovih Pravila i uslova (Ugovora). Ugovor se zaključuje na srpskom jeziku.

1. Obaveze Ugovornih strana

www.stomatoloskioglasi.com se obavezuje da će Korisnicima usluga pružati usluge definisane ovim Pravilima i uslovima, na način i sa ograničenjima opisanim u ovim Pravilima i uslovima, a u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. Korisnik usluga se obavezuje da će prilikom korišćenja www.stomatoloskioglasi.com u svemu poštovati ova Pravila i uslove. Ugovorne strane su saglasne da je zarad ispunjenja navedenih obaveza neophodno da www.stomatoloskioglasi.com prikuplja, obrađuje i čuva lične podatke Korisnika usluga u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i Polisom o poštovanju privatnosti koja je dostupna na uvid svim Korisnicima usluga. Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korišćenja www.stomatoloskioglasi.com, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Polisom o poštovanju privatnosti, te daje izričiti pristanak za prikupljanje i obradu podataka kakva je neophodna zarad ispunjavanja navedenih obaveza od strane www.stomatoloskioglasi.com

2. Pružalac usluga informacionog društva

Internet portal www.stomatoloskioglasi.com, je klasifikovani internet oglasnik - pružalac usluga informacionog društva (član 3. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, "Sl. glasnik RS", br. 52/2019), a koji Korisnicima usluga pruža besplatne i plaćene usluge objavljivanja i promocije oglasa na internetu.

3. Besplatne usluge

www.stomatoloskioglasi.com pruža usluge besplatnog klasifikovanog objavljivanja oglasa, u skladu sa definicijama iz člana 2. Zakona o oglašavanju Republike Srbije i člana 3. stav 6. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije.

4. Plaćene usluge

www.stomatoloskioglasi.com pruža plaćene usluge: a) promocije besplatno postavljenih oglasa, a sa ciljem povećanja njihove vidljivosti i posećenosti; b) usluge reklamiranja putem banera na portalu i mobilnoj aplikaciji; c) usluge prodajnih kp izloga. www.stomatoloskioglasi.com zadržava pravo da bez najave menja cene svojih plaćenih usluga, u skladu sa svojom poslovnom politikom.

5. Registracija i oglašavanje od strane Korisnika usluga

Za korišćenje usluga www.stomatoloskioglasi.com neophodna je registracija Korisnika usluga (otvaranje korisničkog naloga), koja je besplatna. Registracija se obavlja prijavom na sistem www.stomatoloskioglasi.com tako što Korisnik usluga unese e-mail adresu i lozinku koju će koristiti na www.stomatoloskioglasi.com, a zatim potvrdi registraciju putem linka u registracionom e-mailu koji je dobio od www.stomatoloskioglasi.com. Takođe, moguća je i registracija i logovanje putem društvene mreže Facebook, kao i preko naloga na Google i Linkedin (social login). Registrovani i ulogovani Korisnik usluga može postavljati oglase, i/ili koristiti elektronski sistem za razmenu poruka unutar www.stomatoloskioglasi.com zarad komunikacije sa drugim Korisnicima usluga. Korisnik usluga može imati samo jedan registrovani korisnički nalog. Registrovani Korisnik usluga koji je postavio oglas, ima sva prava i obaveze proistekle iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije. Registrovani Korisnik usluga prihvata mogućnost kontakta na e-mail ili na broj telefona (ukoliko je taj podatak ostavio na www.stomatoloskioglasi.com), a u cilju realizacije željene prodaje ili kupovine koja je bila svrha postavljanja oglasa, kao i u cilju kontakta sa administracijom www.stomatoloskioglasi.com radi pomoći i/ili odgovora na pitanja. Oglasi koje postavljaju Korisnici usluga, uključujući i one za koje su aktivirane usluge plaćene promocije, moraju u svemu biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i Zakonom o autorskom i srodnim pravima. Svaki oglas koji nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i Zakonom o autorskim i srodnim pravima biće obrisan sa www.stomatoloskioglasi.com, uz obaveštenje Korisniku usluga koji je takav lični oglas postavio.

6. Ograničenja prilikom korišćenja www.stomatoloskioglasi.com

Korisnici usluga su saglasni da će prilikom korišćenja www.stomatoloskioglasi.com poštovati sledeća ograničenja:

 • Nije dozvoljeno postavljati oglase koji su na bilo koji način u suprotnosti sa odredbama Zakona o oglašavanju Republike Srbije.
 • Nije dozvoljeno postavljati oglase koji sadrže neistine i laži, koji mogu dovesti bilo koga u zabludu, koji vređaju bilo koga, bilo kome nanose štetu, te koriste bilo čiju lakovernost.
 • Nije dozvoljeno postavljati oglase kojima se oglašavaju: piratske kopije proizvoda, internet nalozi, digitalna distribucija i nabavka igara za fizička lica i druga virtualna dobra (kriptovalute i sl.), pirotehnička sredstva, medicinski ili medicinsko-alternativni postupci i metode, nadrilekarstvo, opojne droge i njihova upotreba, seksualna pomagala, oružje i municija, uključujući kopije, startne pištolje i vazdušno oružje, zatim duvan i duvanski proizvodi (uključujući i elektronske cigarete) i njihovo konzumiranje, te alkoholna pića (sem piva i vina) i njihovo konzumiranje.
 • Nije dozvoljeno postavljati oglase u kojima se nudi upoznavanje ili posredovanje u upoznavanju radi sklapanja braka ili veze.
 • Nije dozvoljeno postavljati oglase sa političkim sadržajem.
 • Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje prostitucije i pornografskih sadržaja, kao i igara na sreću.
 • Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje preprodaje i kupovine ulaznica za bioskope, sportske i druge priredbe.
 • Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje u formi javnog obraćanja ili proglasa.
 • Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje lekova, lekovitih preparata i suplemenata.
 • Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje sredstava za samoodbranu (sprejevi, elektrošokeri, palice, bokseri i slično).
 • Fizičkim licima nije dozvoljeno da kroz lične oglase oglašavaju potpuno nove stvari, s obzirom na to da je za trgovnu potpuno novim stvarima neophodna registracija pravnog lica ili preduzetnika ("svojstvo trgovca" po Zakonu o trgovini).

7. Nedozvoljene radnje prilikom postavljanja oglasa na www.stomatoloskioglasi.com

Korisnici usluga su saglasni da će prilikom postavljanja oglasa na www.stomatoloskioglasi.com poštovati sledeća ograničenja:

 • Nije dozvoljeno više puta postaviti identičan ili sličan oglas (tzv. “spamovanje”). Slični oglasi su oni koji imaju isti predmet prodaje. Takođe, nije dozvoljeno postavljati identične oglase sa različitih naloga.
 • Nije dozvoljeno ubacivanje URL linka firme, internet prodavnice ili drugog sajta (pogotovo konkurentskog ili sajta koji promoviše "zaradu preko interneta") u tekst (opis) oglasa.
 • Nije dozvoljeno postavljanje fotografija koje sadrže grafičku obradu radi posebnog isticanja, ili sadrže logotip firmi i drugih internet portala. Na fotografijama koje se postavljaju uz oglas nije dozvoljno prikazati lica osoba i detalje koji mogu dovesti do identifikacije osoba.
 • Nije dozvoljeno unositi specijalne grafičke karaktere u naslov ili opis oglasa sa ciljem isticanja oglasa.
 • Nije dozvoljeno u tekst oglasa unositi tekstove koji nisu u vezi sa predmetom oglašavanja (npr. komentari, poezija, citati radi bolje posećenosti i sl).
 • Nije dozvoljeno unositi tagove (reči za pretragu) u opis oglasa.
 • Nije dozvoljeno učestalo postavljanje i brisanje oglasa radi dominacije na prvim stranicama grupa ili kategorija - pravilo fer korišćenja besplatnih usluga www.stomatoloskioglasi.com. Učestalim ponavljanjem se smatra češće od jednom u tri dana.
 • Nije dozvoljeno namerno postavljanje oglasa u pogrešnim odnosno neprikladnim kategorijama i grupama.

8. Pravila i uslovi za slanje poruka unutar www.stomatoloskioglasi.com

Registrovanim Korisnicima usluga, www.stomatoloskioglasi.com nudi uslugu besplatne komunikacije putem sistema za razmenu poruka unutar www.stomatoloskioglasi.com. Komunikacija putem ovih poruka je slobodna, pod uslovom poštovanja sledećih ograničenja:

 • Nije dozvoljeno koristiti www.stomatoloskioglasi.com za slanje uvredljivih poruka drugim Korisnicima usluga.
 • Nije dozvoljeno slanje spam poruka drugim Korisnicima usluga. Spam poruka je više puta ponovljena poruka, koja nije u vezi sa ličnim oglasom oglašivača.
 • Nije dozvoljeno korišćenje (umetanje) URL-ova ka oglasima ili stranicama na www.stomatoloskioglasi.com u spam e-mail porukama ka drugim korisnicima interneta, tj. ka bilo kojim korisnicima interneta koji nisu unapred dali odobrenje za primanje takvih e-mail poruka.
 • Nije dozvoljeno slanje poruka u kojima se direktno ili indirektno promovišu drugi portali.

9. Trgovina između Korisnika usluga

www.stomatoloskioglasi.com ne posreduje u trgovini između Korisnika usluga. Svaka trgovina ili razmena između Korisnika usluga www.stomatoloskioglasi.com je na sopstveni rizik Korisnika usluga. www.stomatoloskioglasi.com, niti njegov vlasnik www.stomatoloskioglasi.com, neće snositi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu prilikom bilo kakvih transakcija između Korisnika usluga. Korisnici usluga se u svakom slučaju pozivaju na oprez prilikom međusobne trgovine.

10. Autorska prava i zabrana neovlašćenog kopiranja i korišćenja sadržaja objavljenih na www.stomatoloskioglasi.com

U skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije, nije dozvoljeno bilo kakvo, ručno ili softversko, neovlašćeno kopiranje i skrepovanje sadržaja ili delova sadržaja objavljenih na www.stomatoloskioglasi.com. Pod sadržajem se podrazumevaju tekstualni sadržaji stranica, oglasi, podaci o Korisnicima usluga, zanimljivosti, fotografije, logotipi, grafička rešenja i svi ostali sadržaji koji se po Zakonu o autorskom i srodnim pravima smatraju autorskim delom. www.stomatoloskioglasi.com zadržava pravo da prekršioca goni sudski. Korisnik usluga zadržava autorsko pravo nad pojedinačnim tekstom i fotografijama svojih oglasa. Korisnik usluga pristaje na umetanje vodenog žiga od strane www.stomatoloskioglasi.com u svaku od fotografija koju priloži prilikom postavljanja oglasa, kao i na obradu dimenzija fotografija radi njihovog estetskog uklapanja u izgled stranica na www.stomatoloskioglasi.com.

11. Prikupljanje i obrada podataka, uključujući podatke o ličnosti

Prikupljanje, obrada i čuvanje podataka od strane www.stomatoloskioglasi.com se obavlja u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i Polisom o poštovanju privatnosti koja je dostupna na uvid svim Korisnicima usluga. Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korišćenja www.stomatoloskioglasi.com, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Polisom o poštovanju privatnosti. www.stomatoloskioglasi.com od svojih registrovanih Korisnika usluga prikuplja lične podatke (podatke o ličnosti), odnosno podatke o firmi ako su u pitanju pravna lica. Prikupljanje podataka o IP adresi korisnika radi identifikacije zakonska je obaveza po članu 16. Zakona o elektronskoj trgovini. Sve druge svrhe prikupljanja podataka su izlistane i pojašnjene u Polisi o poštovanju privatnosti. Način obrade i čuvanja podataka, kao i trajanje čuvanja podataka, pojašnjeno je u Polisi o poštovanju privatnosti. www.stomatoloskioglasi.com može dati pristup ličnim podacima Korisnika usluga samo licima sa kojima ima ugovorni ili radni odnos, bilo direktno bilo preko ovlašćenog posrednika. Korisnici usluga treba da budu svesni da će određeni podaci o ličnosti, tj. oni podaci koji su neizostavni deo oglasa postavljenog na www.stomatoloskioglasi.com od strane Korisnika usluga, biti dostupni drugim Korisnicima usluga, odnosno biti javno dostupni na internetu. Registrovani Korisnik usluga prihvata mogućnost kontakta putem e-maila ili SMS-a od strane tima www.stomatoloskioglasi.com u svrhu unapređenja i razvoja sajta www.stomatoloskioglasi.com, kao i u promotivne ili marketinške svrhe. Korisnik usluga ima pravo da opozove pristanak koji je prihvatanjem ovih Pravila i uslova dao za prikupljanje i obradu ličnih podataka, kao i pravo da zatraži izmenu i brisanje ličnih podataka. O ovim i drugim pravima Korisnika usluga u vezi sa ličnim podacima, kao i o načinu ostvarivanja tih prava, Korisnik usluga se uvek može informisati u Polisi o poštovanju privatnosti. U slučaju da zbog brisanja podataka dođe do nepostojanja uslova za dalje pružanje usluga, Korisniku usluga može biti uskraćen pristup delovima ili celom www.stomatoloskioglasi.com. www.stomatoloskioglasi.com ne odgovara za tačnost podataka koje su na www.stomatoloskioglasi.com unela druga lica, kao ni za tačnost rezultata obrade takvih podataka.

12. Kršenja ovih Pravila i uslova korišćenja www.stomatoloskioglasi.com

Za bilo koje kršenje Pravila i uslova korišćenja www.stomatoloskioglasi.com, nepoštovanje u ovom tekstu navedenih ograničenja ili kršenje zakona od strane Korisnika usluga, moguće je izricanje opomene Korisniku usluga, odnosno privremena ili trajna blokada korisničkog naloga Korisnika usluga. Po pravilu, a u zavisnosti od težine i učestalosti kršenja, administracija www.stomatoloskioglasi.com najpre izriče meru opomene, a zatim donosi meru privremene ili trajne blokade korisničkog naloga. Korisnici usluga čiji je nalog privremeno ili trajno blokiran nemaju pravo ni na kakvu nadokandu štete zbog toga što za vreme trajanja blokade naloga nisu mogli da koriste usluge www.stomatoloskioglasi.com. Navedene mere se mogu primeniti i u slučajevima kada nije došlo do kršenja Pravila i uslova, i to u cilju sprečavanja nastajanja štete, ili u slučajevima kada usled određenog činjenja ili nečinjenja od strane Korisnika usluga dolazi do otežavanja poslovne aktivnosti www.stomatoloskioglasi.com ili otežavanja rada www.stomatoloskioglasi.com.

13. Isključenje odgovornosti

www.stomatoloskioglasi.com isključuje sopstvenu odgovornost u skladu sa sledećim članovima Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije:

 • U skladu sa članom 16. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, www.stomatoloskioglasi.com nisu odgovorni za sadržaj elektronskih poruka koje korisnici razmenjuju koristeći sistem za razmenu poruka unutar sajta www.stomatoloskioglasi.com.
 • U skladu sa članovima 17. i 18. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, www.stomatoloskioglasi.com nije odgovoran za sadržaj podataka skladištenih u bazi podataka i/ili objavljenih na www.stomatoloskioglasi.com.
 • U skladu sa članom 19. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, www.stomatoloskioglasi.com nije odgovoran za sadržaj na drugim portalima u slučaju kada Korisnici usluga u svojim oglasima ili porukama umeću linkove koji vode ka tim drugim portalima.
 • U skladu sa članom 20. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, www.stomatoloskioglasi.com nije dužan da pregleda podatke koje je skladištio, preneo ili učinio dostupnim, odnosno da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopustivo delovanje korisnika usluga.

14. Isključenje odgovornosti u slučaju nedostupnosti i prestanka emitovanja oglasa

www.stomatoloskioglasi.com nije dostupan svima ili nekom delu korisnika u toku određenih vremenskih perioda. U takvim slučajevima www.stomatoloskioglasi.com ne odgovara za eventualnu štetu nastalu zbog prestanka emitovanja ličnih oglasa. www.stomatoloskioglasi.com zadržava pravo da iz bilo kog razloga odbije objavljivanje oglasa, i u tom slučaju ne odgovara za eventulanu štetu nastalu ovim činjenjem.

15. Zaštita privatnosti

Prikupljanje, obrada i čuvanje ličnih podataka od strane www.stomatoloskioglasi.com se obavlja u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i Polisom o poštovanju privatnosti koja je dostupna na uvid svim Korisnicima usluga. Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korišćenja www.stomatoloskioglasi.com, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Polisom o poštovanju privatnosti.